MODUL CRM

Kako izgleda CRM modul u Tremolu?

Demonstracija modula Chat

CRM modul omogućava upravljanje i evidenciju odnosa sa kupcima. Funkcionalnosti ovog modula su sljedeće:

  • kreiranje i praćenje lead-ova,
  • kreiranje i praćenje prodajnih prilika,
  • kreiranje i jasan pregled pretprodajnih faza,
  • stalni pregled prodajnog stanja kompanije (ukupno, po kupcima i prodajnim licima),
  • kreiranje prognoza na osnovu trenda.