Modul E-KUF / E-KIF

Kako izgleda modul E-KUF / E-KIF u Tremolu?

Model E-KUF / E-KIF evidencije omogućava automatizaciju procesa dostave knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem KUF i KIF prijava koje su obavezne od 01.01.2021. godine. Funkcionalnosti ovog modula su:

  • izvoz podataka za računovodstvene evidencije,
  • kreiranje csv fajla za e-isporuke i e-nabavke u skladu sa uputstvom Uprave za indirektno oporezivanje,
  • automatsko skupljanje podataka iz već kreiranih faktura,
  • jednostavan odabir perioda,
  • izbacivanje konkretne greške vezane za fakturu koja nije pravilno kreirana,
  • eksport iz Tremola u Excel ili Notepad.