MODUL KALENDAR

Kako izgleda modul Kalendar u Tremolu?

Demonstracija modula Kalendar

Modul Kalendar omogućava upravljanje obavezama i sastancima. Funkcionalnosti ovog modula su sljedeće:

  • dnevno registrovanje obaveza prema vremenskom rasporedu,
  • zakazivanje sastanaka sa kolegama,
  • podešavanje notifikacija i obavještenja.