MODUL KONTAKTI

Kako izgleda modul Kontakti u Tremolu?

Demonstracija modula Kontakti

Modul Kontakti omogućava upravljanje i evidenciju poslovnih kontakata. Funkcionalnosti ovog modula su sljedeće:

  • evidencija kompanija sa kojima sarađujemo (dobavljača i kupaca),
  • evidencija kontakata sa kojima komuniciramo u određenoj kompaniji,
  • brzi pregled osnovnih pokazatelja odnosa poslovanja sa datim kontaktom (iznos prodaje, iznos nabavke, ugovori, budući sastanci, analitička kartica i sl.).