MODUL ODSUSTVA

Kako izgleda modul Odsustva u Tremolu?

Modul Odsustva omogućava automatizaciju upravljanja i evidenciju o odsustvima zaposlenih. Funkcionalnosti ovog modula su sljedeće:

  • slanje zahtjeva za odsustvom od strane zaposlenog,
  • odobravanje odstustva od strane nadređenog,
  • automatizovana evidencija ukupnog broja dana godišnjeg odmora, kao i ukupnog broja dana svih odsustava,
  • povezanost pomenutih evidencija sa računovodstvenim obračunom plate.