MODUL RAČUNOVODSTVO

Kako izgleda modul Računovodstvo u Tremolu?

Demonstracija modula Fakturisanje

Modul Računovodstvo omogućava automatizaciju procesa i evidenciju izlaznih i ulaznih računa. Funkcionalnosti ovog modula su sljedeće:

  • Automatsko kreiranje faktura direktno iz ponude ili narudžbenice,
  • Preuzimanje PDF fakture iz Tremola,
  • Elektronski KUF i KIF,
  • Evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije
  • Kreiranje ustaljenih šema knjiženja
  • Bankovni izvodi
  • Izvještaji (bruto bilans, analitičke kartice, IOS)
  • Kreiranje PDV prijave