Modul Radni nalog

Kako izgleda modul Radni nalog u Tremolu?

Modul Radni nalog omogućava automatizaciju i evidenciju pružanja usluge udaljeno ili izlaskom na teren. Funkcionalnosti ovog modula su sljedeće:

  • evidencija ko je korisnik usluge, ko pruža uslugu (sektor/zaposleni) i opis usluge ili intervencije,
  • radni nalog omogućava nadređenom da prati i izdaje radne naloge zaposlenim,
  • postojanje automatskog pregleda opterećenosti pojedinih sektora i zaposlenih,
  • direktno iz ovog modula može se razdužiti roba u skladištu, kao i računovodstveno proknjižiti poslovne promjene vezane za ovu aktivost.