Integrisano upravljanje resursima preduzeća

Kako opstati na tržištu?

Proces uvođenja poslovnih programa za integrisano upravljanje resursima preduzeća (eng. Enterprise Resource Planning – ERP) je odavno poznat velikim organizacijama. U poslednjih nekoliko godina proces digitalne transformacije, optimizacije i automatizacije poslovnih procesa postaje preduslov konkurentnosti i uopšte opstanka na tržištu malih i srednjih preduzeća. Implementacija ERP je korak koji će mnogim preduzećima pomoći da poboljšaju organizaciju i optimizuju način poslovanja.

U procentima, od ukupnog broja preduzeća, MSP sektor zauzima skoro 99%, gdje je u istom sektoru zaposleno 65% – 70% od ukupnog broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini.

Uvođenje ERP-a kao preduslov opstanka na tržištu

Da bi preduzeće opstalo na tržištu, potrebno je da se napravi i isporuči kvalitetan proizvod ili usluga, koji će zadovoljiti potrebe kupaca. Time se obezbjeđuju prihodi od obavljanja djelatnosti i konkurentski položaj na tržištu.

Druga funkcija je uloga menadžera, koja treba da obezbjedi funkcionisanje i razvoj preduzeća, kao dinamičkog, složenog i otvorenog sistema. Ovo podrazumijeva, između ostalog efikasno upravljanje resursima i smanjenje rashoda.

Treća funkcija, je uloga inovatora. Ona se ogleda u tome da obezbjedi primjenu inovacija u poslovanju preduzeća, radi održavanja i unapređenja konkurentske pozicije na tržištu.

Četvrta, podjednako bitna funkcija se odnosi na strategijsko odlučivanje i brzinu prilagođenja preduzeća promjenama okruženja.

Usaglašavanje i ispunjenje sve četiri navedene funkcije predstavlja opšte faktore uspjeha preduzeća u dužem vremenskom periodu, bez obzira na djelatnost ili veličinu preduzeća.

Fit-gep analiza

Uvođenje procesnog pristupa je potrebno za bolje sagledavanje i uočavanje veza između poslovnih aktivnosti, dijelova organizacije i potreba kupaca. Identifikujući glavne procese, identifikuju se i kupci i njihove potrebe koje proizvod i usluga treba da zadovolje. Pored unapređenja odnosa sa komitentima, ovakav pristup može doprijeniti i da zaposleni bolje razumiju značaj i kvalitet posla koji obavljaju i njihov konkretan doprinos rezultatima preduzeća.

Prvi korak implementacije ERP-a je analiza trenutnih procesa u kompaniji. Ovdje se koristimo fit-gep analizom. Ona predstavlja analizu uklapanja i raskoraka ili uočavanje razlike između postojećeg stanja i rješenja koje nudi ERP. Što preduzeće ima više iskustva sa upravljanjem poslovnim procesima, to je proces implementacije poslovnog software-a lakši. Cilj analize je da se uklope funkcije preduzeća u postojeće module ERP-a i identifikuju potrebe klijenta za prilogođenjem.

U praksi, 70% trenutnih procesa koji se odvijaju u preduzeću je moguće provesti kroz „out of the box“ verziju programa, dok se nekih 30% mora prilagoditi, „customizovati“, doprogramirati. Suštinski, što je manje zahtjeva korisnika za izmjenama, to je proces bezbolniji, brži, efektivniji i na samom kraju i jeftiniji.

Koraci u sprovođenju analize

Osnovni koraci u sprovođenju fit-gep analize su sledeći:

 • Snimanje postojećeg stanja sa stanovišta:
  • Organizacije
  • Analiza poslovnih potreba preduzeća
  • Procesa
  • IT resursa
 • Prikaz željenog načina rada preduzeća, nakon implementacije
 • Prijedlog koraka i aktivnosti za dostizanje željenog stanja.

Suština analize je da se nakon provjere procesa, oni podijele na procese koji su usaglašeni sa ERP rješenjem. To su takozvani procesi koji se uklapaju (engl. fit) u postojeće rješenje pograma.

Drugi dio procesa, koji predstavlja raskorak ili neuklapanje između postojećeg i željenog stanja (engl. gap), moguje je riješiti, ili prilagođavanjem programa potrebama korisnika (engl. customisation), ili organizacionim promjenama korisnika kako bi se prilagodili programu. Ovo je jedan od prelomnih momenata, te je jako bitno da se strane usaglase i da se postigne najoptimalnije rješenje, jer se u suprotnom dovodi u pitanje uspjeh čitavog projekta.

Vodeći se navedenim, Tremolo tim, sastavljen od ekonomista, inženjera elektrotehnike, backend i frontend developera, kreirao je poslovni program (software u vidu web aplikacije) prilagođen poslovnim procesima i praksama na tržištu Bosne i Hercegovine. Implementacija Tremolo ERP software-a omogućiće vam da skratite, ubrzate, automatizujete i optimizujete poslovne procese u vašoj kompaniji.